Van chống cháy ngược Gas - Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Gas – Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Gas –  Acetylene (C2H2), LPG, H2, … lắp cho đồng hồ / Van ngăn lửa tạt ngược
(Flasback arrestor)
Nhà sản xuất: TANAKA – Nhật