Van chống cháy ngược Acetylen - Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Acetylen – Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược  Acetylene (C2H2), LPG, H2, … lắp cho đồng hồ / Van ngăn lửa tạt ngược
(Flasback arrestor)
Nhà sản xuất: TANAKA – Nhật