Đồng hồ Gas Tanaka

Đồng hồ Gas Tanaka

Đồng hồ Gas Tanaka
Mã số: CGA-510
(Van giảm áp có đồng hồ)
Nhà sản xuất: Tanaka – Nhật / CO Thái Lan
Áp suất khí vào lớn nhất: 25 bar
Áp suất khí ra max: 2 bar
Áp suất khí làm việc max: 1 bar