Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay cỡ ren G1/4

Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay cỡ ren G1/4″

Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay hàn hoặc tay cắt cỡ ren đầu lắp ráp G1/4″

Flashback arrestor (Van ngăn lửa tạt ngược)
Mã số: 14008263

Xuất xứ: GCE (Rhoena) – Đức

Lắp cho mỏ cắt, mỏ hàn (Tay hàn, tay cắt)
Kích thước lắp ráp: G 1/4”

 
chi tiết về sản phẩm của nhà sản xuất:
http://www.gcegroup.com/en/products/flashback-arrestors-for-machine-cutting-torches-en-730-1-iso-5175