<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Mỏ cắt Tanaka HC-391

Mỏ cắt Tanaka HC-391

Mỏ cắt Tanaka HC-391 cỡ đại  (Mỏ cắt hơi)
Mã hiệu: HC-391
Nhà sản xuất: Tanaka – Nhật
Khả năng cắt max: 250mm
Chiều dài tổng: 530mm
Khối lượng: 950g
Tay cắt có kèm theo 01 bép cắt