<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Van chống cháy ngược Acetylen FA-210A Tanaka

Van chống cháy ngược Acetylen FA-210A Tanaka

Van chống cháy ngược: Acetylen
Mã hiệu: FA-210A
Hãng xản xuất: Tanaka - Nhật Bản

Van chống cháy ngược Acetylen FA-210A Tanaka
(C2H2), LPG, H2, … lắp cho đồng hồ / Van ngăn lửa tạt ngược
(Flasback arrestor)
Nhà sản xuất: TANAKA – Nhật