Đồng hồ Oxy Tanaka

Đồng hồ Oxy Tanaka

Đồng hồ Oxy Tanaka
Mã số: CGA-540
(Van giảm áp có đồng hồ)
Nhà sản xuất: Tanaka – Nhật / CO Thái Lan
Áp suất khí vào lớn nhất: 280 bar
Áp suất khí ra max: 25 bar
Áp suất khí làm việc max: 10 bar