Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay cỡ ren G3/8

Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay cỡ ren G3/8″

Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay hàn hoặc tay cắt cỡ ren đầu lắp ráp G3/8″

Flashback arrestor (Van ngăn lửa tạt ngược)
Mã số: 14008408

Xuất xứ: GCE (Rhoena) – Đức

Lắp cho mỏ cắt, mỏ hàn (Tay hàn, tay cắt)
Kích thước lắp ráp: G 3/8”

 

 

chi tiết sản phẩm của nhà sản xuất:

http://www.gcegroup.com/en/products/flashback-arrestors-for-machine-cutting-torches-en-730-1-iso-5175