Kim hàn Tig nhôm

Kim hàn Tig nhôm

Kim hàn nhôm

Model WP
Loại điện cực Pure Tungsten
Tiêu chuẩn AWS A5.12 / ISO6848
Thành phần thêm vào
Thành phần khác < 0.10%
Tungsten 99.92%
Kích thước 1.0 ∼ 3.2mm x 175mm
Ký hiệu màu Màu xanh lá
Số lượng/hộp 10 cây
Số lượng/hộp lớn 100 cây
Ứng dụng Dùng để mồi hồ quang, sử dụng cho quy trình hàn TIG
Dòng hàn AC