Dây hàn tig cáp đi riêng

Dây hàn tig cáp đi riêng

Dây hàn tig cáp hàn đi riêng

 

Loại cán tay: WP26

Kết nối giắc khí riêng giắc cáp hàn riêng

Phù hợp với hàn liên tục và dòng hàn cao