<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Dây hàn tig WP26 loại dây mềm

Dây hàn tig WP26 loại dây mềm

Dây hàn WP26 dài 4m Dây dẫn khí ống mềm chịu vặn xoắn và chống gập ống Vỏ bọc cao su chống cháy Chịu dòng và nhiệt cao

Dây hàn WP26 dài 4m
Dây dẫn khí ống mềm chịu vặn xoắn và chống gập ống
Vỏ bọc cao su chống cháy
Chịu dòng và nhiệt cao