Dây hàn Tig sứ nhỏ

Dây hàn Tig sứ nhỏ

Dây hàn Tig QQ150

Dây hàn Tig sứ nhỏ

Thân mỏ nhẹ không gây mỏi tay

Đầu sứ đầu mỏ nhỏ gọn dễ hàn góc cạnh, góc khó

Chiều dài đây: 5m và 10m

Sử dụng cho máy hàn có công suất đến 200A

Giắc kết nối theo chuẩn phổ thông có thể kết nối được các loại máy hàn khác nhau.