<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Dây hàn tig sứ nhỏ chịu nhiệt chống gập ống

Dây hàn tig sứ nhỏ chịu nhiệt chống gập ống

Chịu nhiệt tốt hơn loại dây hàn tig thường
Dây ống mềm có thiết kế chống gập xoắn ống
Thân mỏ tay nhẹ linh hoạt 
Đầu mỏ hàn nhỏ dễ hàn góc hẹp
Chiều dài dây có loại 4m và loại 8m