<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Dây hàn Tig sứ nhỏ

Dây hàn Tig sứ nhỏ

Dây hàn Tig QQ150

Dây hàn Tig sứ nhỏ

Thân mỏ nhẹ không gây mỏi tay

Đầu sứ đầu mỏ nhỏ gọn dễ hàn góc cạnh, góc khó

Chiều dài đây: 5m và 10m