Dây hàn tig sứ nhỏ chịu nhiệt chống gập ống

Dây hàn tig sứ nhỏ chịu nhiệt chống gập ống

Dây hàn tig sứ nhỏ chịu nhiệt chống gập ống

 

  • Chịu nhiệt tốt hơn loại dây hàn tig thường
  • Dây ống mềm có thiết kế chống gập xoắn ống
  • Thân mỏ tay nhẹ linh hoạt
  • Đầu mỏ hàn nhỏ dễ hàn góc hẹp
  • Chiều dài dây có loại 4m và loại 8m