Dây hàn Tig 150

Dây hàn Tig 150

Dây hàn tig 150

Chiều dài dây 4m

Dây ống mềm không gây gập ống

Dễ xoay vặn mỏ hàn

Không gây mỏi tay khi hàn