Van chống cháy ngược Oxy Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Oxy Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Oxy Tanaka Nhật Bản  FA-210O

Mã hiệu: FA-210O