Van chống cháy ngược Oxy FA-210O Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Oxy FA-210O Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Oxy FA-210O Tanaka Nhật Bản

Van chống cháy ngược Oxy lắp cho đồng hồ / Van ngăn lửa tạt ngược lắp đồng hồ Oxy
(Flashback Arrestor)
Nhà sản xuất: TANAKA – Nhật
Mã số: FA-210-O
Lắp đồng hồ
Kích thước lắp ráp: 5
/8” (UNF) – Tương đương 14,228mm 
(Có thể đặt kích thước lắp ráp theo yêu cầu)
Chiều dài tổng:78mm
Khối lượng: 250g
Áp suất làm việc max: 15 bar (25 bar) (7m3/h)
Tính năng:
– Ngăn khí ngược chiều
– Ngăn lửa tạt lại
– Van ngắt cảm ứng nhiệt
– Lọc bụi
Sử dụng cho các quá trình:
Cắt max 200mm / Hàn max 30mm / Gia nhiệt max 200mm