Tay hàn Mig MB36

Tay hàn Mig MB36

Kích thước: 3m, 5m
Làm mát: Khí
Dạng kết nối: EU
Loại dây sử dụng: 0.8 – 1.6mm
Dải dòng hàn: 160A – 500A