<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Chụp khí 350A đầu thu nhỏ

Chụp khí 350A đầu thu nhỏ

– Đưa được đầu mỏ vào góc hẹp

– Tập trung luồng khí bảo vệ tránh hao phí khí