<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Dây hàn mig 15AK Blackwolf

Dây hàn mig 15AK Blackwolf

Thiết kế tay hàn cầm chắc chắn

Chịu dòng và chịu nhiệt tốt

Kiểu kết nối: EU

Chiều dài dây: 3m hoặc 5m