Tay hàn Mig MB25

Tay hàn Mig MB25

Kích thước: 3m, 5m
Làm mát: Khí
Dạng kết nối: EU
Loại dây sử dụng: 0.8 – 1.2mm
Dải dòng hàn: 160A – 400A