Tay hàn Mig MB15

Tay hàn Mig MB15

Kích thước: 3m, 5m
Làm mát: Khí
Dạng kết nối: EU
Loại dây sử dụng: 0.8 - 1.2mm
Dải dòng hàn: 160A - 270A

Kích thước: 3m, 5m

Làm mát: Khí

Kết nối: EU

Loại dây sử dụng: 0.8 – 1.2mm

Dải dòng hàn: 160A – 270A