Sứ chia khí 350A

Sứ chia khí 350A

Sứ chia khí 350A dùng cho các tay kiểu pana

Giúp việc chia khí đều trong chụp khí

Chất liệu bằng sứ chịu nhiệt tốt