Cột đo lưu lượng đồng hồ CO2

Cột đo lưu lượng đồng hồ CO2

Cột đo lượng đồng hồ CO2

Trong quá trình sử dụng không thể tránh khỏi sự va đập làm ảnh hưởng 1 số bộ phận của đồng hồ khí, trong đó có cột đo lưu lượng của đồng hồ , việc thay thế trở nên đơn giản hơn và không tốn chi phí bằng việc thay cả chiếc đồng hồ mới