Cột đo lưu lượng đồng hồ Argon

Cột đo lưu lượng đồng hồ Argon

Cột đo lưu lượng đồng hồ Argon

Dùng nhiều cho các máy hàn Tig hoặc máy hàn Mig inox