Bộ mỏ hàn cắt hơi TANAKIT

Bộ mỏ hàn cắt hơi TANAKIT

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật Bản
Bộ mỏ hàn cắt hơi  TANAKIT
Hãng sản xuất: Tanaka – Nhật Bản
Khả năng hàn đến 6mm và cắt đến 30mm
Thiết bị tiêu chuẩn:
Mỏ cắt: 01
Bép cắt: 03
Mỏ hàn: 01
Bép hàn: 05
Đồng hồ Oxy: 01
Đồng hồ LPG: 01
Dây hơi đôi 5M: 01
Van chống cháy ngược: 02
Kính hàn: 01
Thông tắc bép: 01
Đánh lửa: 01
Hộp nhựa: 01
Thiết bị tự chọn:
Xe đẩy 2 bình khí Oxy 40L và LPG 12kg
Xe đẩy 2 bình khí Oxy 40L và C2H2 40L