Bộ mỏ hàn cắt hơi WGS

Bộ mỏ hàn cắt hơi WGS

Bộ mỏ hàn cắt hơi WGS 

Khả năng hàn đến ¼” ( 6mm) và cắt đến ½” (12mm)

Thiết bị tiêu chuẩn:

Thân mỏ (Tay cầm): 01

Đầu cắt: 01

Bép cắt: 01

Đầu nối bép hàn: 01

Bép hàn: 03

Đồng hồ Oxy: 01

Đồng hồ LPG: 01

Dây hơi đôi 5M: 01

Kính hàn: 01

Thông tắc bép: 01

Đánh lửa: 01

Hộp nhựa: 01

Thiết bị tự chọn:

Van chống cháy ngược: Oxy

Van chống cháy ngược Gas / C2H2

Xe đẩy 2 bình khí Oxy 40L và LPG 12kg

Xe đẩy 2 bình khí Oxy 40L và C2H2 40L

Ghi chú:

(V): Vietnam / (J): Japan / (K): Korea / (G): Germany / (A): USA /  (F): France / (T): Taiwan/ (C): China