Bép cắt gas Tanaka 3051GE

Bép cắt gas Tanaka 3051GE

Bép cắt Tanaka 3051GE

 

 

 

Thông số  kỹ thuật:

TÊN HÀNG HÓA Số hiệu Chiều dày cắt
(mm)
Đường kính lỗ béc cắt (mm)
Béc cắt Tanaka số 00 00 0-5 0.7
Béc cắt Tanaka số 0 0 5-10 0.8
Béc cắt Tanaka số 1 1 10-15 1
Béc cắt Tanaka số 2 2 15-30 1.3
Béc cắt Tanaka số 3 3 30-40 1.6
Béc cắt Tanaka số 4 4 40-50 1.9
Béc cắt Tanaka số 5 5 50-100 2.3
Béc cắt Tanaka số 6 6 100-150 2.7
Béc cắt Tanaka số 7 7 150-250 3
Béc cắt Tanaka số 8 8 250-300 3.3
Béc cắt Tanaka số 9 9 300-350 3.6