<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay cỡ ren G1/4

Van chống cháy ngược Oxy lắp cho tay cỡ ren G1/4″

Flashback arrestor (Van ngăn lửa tạt ngược)
Mã số: 14008263

Xuất xứ: GCE (Rhoena) – Đức

Lắp cho mỏ cắt, mỏ hàn (Tay hàn, tay cắt)
Kích thước lắp ráp: G 1/4”