<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Đồng hồ gas CGA-510 Tanaka

Đồng hồ gas CGA-510 Tanaka

Mã hiệu: CGA-510
Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật Bản

Đồng hồ Gas Tanaka
Mã số: CGA-510
(Van giảm áp có đồng hồ)
Nhà sản xuất: Tanaka – Nhật / CO Thái Lan
Áp suất khí vào lớn nhất: 25 bar
Áp suất khí ra max: 2 bar
Áp suất khí làm việc max: 1 bar