Lưỡi cắt Inox cắt thép cứng

Lưỡi cắt Inox cắt thép cứng

Lưỡi cắt Inox cắt thép cứng

Kích thước: 275 x 1.6mm, 275 x 2.0mm

                    325 x 1.6mm, 325 x 2.0mm

                    350 x 1.6mm, 350 x 2.0mm

                    400 x 1.6mm, 400 x 2.0mm