<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Lưỡi cắt Inox cắt thép cứng

Lưỡi cắt Inox cắt thép cứng

Lưỡi cắt Inox hợp kim 

Kích thước: 275 x 1.6mm, 275 x 2.0mm

                    325 x 1.6mm, 325 x 2.0mm

                    350 x 1.6mm, 350 x 2.0mm

                    400 x 1.6mm, 400 x 2.0mm