Kim hàn Tig Inox

Kim hàn Tig Inox

 

Model WT20
Loại điện cực Thoriated Tungsten
Tiêu chuẩn AWS A5.12 / ISO6848
Thành phần thêm vào 1.80 ∼ 2.20% ThO2
Thành phần khác < 0.20%
Tungsten % còn lại
Kích thước 1.0 ∼ 3.2mm x 175mm  hoặc (1.0 ∼ 3.2mm x 175mm)
Ký hiệu màu Màu đỏ
Số lượng/hộp 10 cây
Số lượng/hộp lớn 100 cây
Ứng dụng Dùng để mồi hồ quang, sử dụng cho quy trình hàn TIG
Dòng hàn DC (-)