Dây cắt Plasma P80

Dây cắt Plasma P80

Dây cắt Plasma P80 dùng cho các máy có dòng cắt từ 60 – 120A

 

 

Chất lượng tốt, cán tay thiết kế cầm nắm thoải mái tay

Điều chỉnh góc nghiêng cắt thật hơn so với tay thường

Chiều dài dây 4m hoặc 8m