<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Dây cắt plasma P80 Black wolf

Dây cắt plasma P80 Black wolf

Chất lượng tốt, cán tay thiết kế cầm nắm thoải mái tay 

Điều chỉnh góc nghiêng cắt thật hơn so với tay thường

Chiều dài dây 4m hoặc 8m