Bép cắt Plasma P80 RH loại chuyên dụng cắt bằng tay

Bép cắt Plasma P80 RH loại chuyên dụng cắt bằng tay

Bép cắt plasma P80 RH loại chuyên dụng cắt bằng tay

Vỏ bép cắt

Lõi điện cực bép cắt