<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Bép cắt Plasma 200A

Bép cắt Plasma 200A

Chất liệu bép: Đồng cao cấp

Bép cắt Plasma 200A

Bép cắt chất liệu bằng đồng cao cấp chịu được nhiệt độ cao, va đập mạnh dùng cho các máy cắt plasma có công suất lớn