Que thổi than Carbon

Que thổi than Carbon

Que thổi than  Carbon

Đặc điểm:

– Đường kính đáp ứng từ 3.2mm đến 12mm.

– Chiều dài từ 305mm đến 430mm.

– Carbon chiếm 98%.

Que thổi than có thể được sử dụng để cắt, loại bỏ các khuyết tật hàn, làm lỗ, kiểm tra hàn và loại bỏ các bộ phận có hàn thừa