Giắc nối nhanh cáp hàn 35-50

Giắc nối nhanh cáp hàn 35-50

Bộ giắc nối nhanh bao gồm giắc đực và giắc cái nối cáp hàn 35-50

Bộ giắc nối nhanh cáp hàn giúp thuận tiện trong việc thao tác nhanh chóng nối 2 đoạn cáp với nhau, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật không hở lõi cáp dẫn dòng điện