<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Mũ bảo hộ lao động nhựa HDPE – ABS

Mũ bảo hộ lao động nhựa HDPE – ABS

Mã sản phẩm: MCU-ND-07
Nước sản xuất: Việt Nam
Chất liệu: HDPE-ABS
Loại: Không có núm vặn
Màu sắc: Vàng cam

ước sản xuất: Việt Nam
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 6407-1998
Chất liệu: HDPE – ABS
Loại: Không Có Núm Vặn
Màu sắc: Vàng Cam