<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Móc buộc dây thép

Móc buộc dây thép

Móc buộc đai thép

Tiện lợi thao tác nhanh trong thi công

không bị trầy xước tay khi thi công