<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG HONDA GX160 THÁI LAN

MÁY XOA NỀN BÊ TÔNG HONDA GX160 THÁI LAN

Thiết bị vận hành bằng xăng nên rất linh hoạt, kiểu dáng cầm tay tiện dụng.
Động cơ: Honda Gx160 Thái Lan
Khung máy: Việt Nam

Thiết bị vận hành bằng xăng nên rất linh hoạt, kiểu dáng cầm tay tiện dụng.
Động cơ: Honda Gx160 Thái Lan
Khung máy: Việt Nam
Đường kính xoa: 910mm