<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
MÁY HÀN RILAND MIG 250 GS

MÁY HÀN RILAND MIG 250 GS

* Công nghệ Inverter IGBT chế độ điều khiển dòng hàn, chất lượng ổn định.

* Mạch điều chỉnh phản hồi duy chì điện áp ra cho dù có thay đổi điện áp vào.

* Hệ thống điều khiển đảm bảo hồ quang hàn ổn định, ít bắn tóe, mối hàn ngấu, chất lượng mối hàn đảm bảo. 

* Tốc độ cấp dây chậm trong quá trình mồi hồ quang, giúp thiết bị dễ dàng mồi hồ quang. 

* Phù hợp cho hàn các vật hàn có độ dày lớn hơn 0.8mm. 

* Kích cỡ nhỏ khối lượng nhẹ, dễ dàng vận hành, hiệu quả kinh tế cao.