<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Tay hàn hơi Deasung DS-107

Tay hàn hơi Deasung DS-107

Tay hàn hơi Deasung DS-107 
Model: DS-107
Nhà sản xuất: Deasung – Korea
Khả năng hàn: 0,5 – 2,5mm
Chiều dài tổng: 390mm
Khối lượng: 480g