Tay cắt Plasma 60

Tay cắt Plasma 60

Tay cắt Plasma 60 – AG-60 hay còn gọi là tay cắt P60