<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Tay cắt hơi Tanaka  501Z loại trung

Tay cắt hơi Tanaka 501Z loại trung

Tay cắt hơi Tanaka 501Z (Mỏ cắt hơi)
Model: 501Z
Nhà sản xuất: Tanaka – Nhật
Khả năng cắt max: 30mm
Chiều dài tổng: 433mm
Khối lượng: 645g