<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Tay cắt hơi Deasung DS202

Tay cắt hơi Deasung DS202

Tay cắt hơi Deasung DS202

Tay cắt hơi (Mỏ cắt hơi)
Model: DS-202
Nhà sản xuất: Deasung – Korea
Khả năng cắt max: 30mm
Chiều dài tổng: 450mm
Khối lượng: 620g