<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Máy cắt sắt kỹ thuật 380V

Máy cắt sắt kỹ thuật 380V

Máy cắt sắt kỹ thuật có chỉnh góc độ chính xác, dùng lưỡi cắt hợp kim không tạo bavia, làm mát lưỡi bằng dầu làm mát tuần hoàn.