<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Máy cắt Plasma 40A LGK8-40 TAYOR

Máy cắt Plasma 40A LGK8-40 TAYOR

Công nghệ điều khiển Thyristor (máy cơ) đem đến chất lượng cao, hoạt động với cường độ lớn trong thời gian làm việc dài và liên tục